Tag: fazal se koi nasha

Perhye aik nasha hai

Aur mai ALLAH ke fazal se

Koi nasha nai kerta 😛 😀


To:    

Student sms